Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je zakoupení technologie a vybudování recyklační linky, na které je plastový komunální odpad tříděn pro další využití. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady.

Celkové způsobilé výdaje: 6 000 000 Kč
Dotace EU: 5 100 000 Kč (85%)
Příspěvek příjemce podpory: 900 000 Kč (15%)

Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 21. 12. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Denove s.r.o.